پشتیبانی سایت :09100187726 alt=
فروش واحد های مسکونی شهرک مهرگان مشهد
آدرس پروژه :
مشهد - میدان امام حسین -بلوار رسالت -بلوار حکمت - حکمت 44 -شهرک مهرگان


توضیحات:
تعداد واحدها در پروژه مذکور 314 واحد می باشد که از این تعداد 314 واحد احداث شده که تعداد 100 واحد آن جهت واگذاری در مرحله اول موجود است بدیهی است مابقی پروژه دارای پروانه می باشد و قبلا واگذار شده و یا در حال واگذاری است.